Projekt 3

NAZIV PROJEKTA:  Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti IZO d.o.o. kroz informacijske i

komunikacijske tehnologije

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Dana 18.12.2019 godine. tvrtka IZO d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.00544  u svrhu provedbe projekta „ Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti IZO d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Tvrtka IZO d.o.o. ovim projektom namjerava u svoje poslovanje uvesti nova IKT rješenja: nadograditi postojeći ERP sustav, uvesti nove softvere za 3D projektiranje i softvere za integraciju 3D projekata u proizvodni proces te nabaviti računalnu i mrežnu opremu za njihovu instalaciju. Očekivani rezultati projekta su uvedeni novi ERP sustav, novi softveri CAD/CAM tehnologije, povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja, povećani prihodi za 23% do (m+2) godine, do (m+2) godine otvoreno 12 novih radnih mjesta uz očuvanje postojećih, educirani zaposlenici, ciljne skupine i javnost informirani o tijeku i rezultatima projekta te uspješno proveden projekt.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Povećati produktivnost i inovativnost poduzeća optimiziranjem i redizajnom poslovnih procesa putem IKT rješenja i osposobljavanja zaposlenika, što će rezultirati povećanom učinkovitošću i inovativnošću tvrtke te unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika za rad na novim softverima. Navedeno će biti postignuto implementacijom novog modula „PEKARA-SLASTIČARNA“ u postojeći ERP sustav, izrađenog po mjeri i temeljem specifičnosti poslovanja tvrtke IZO d.o.o.. Zatim,  nabavom i implementacijom novih CAD/CAM softvera i odgovarajuće opreme kojom će se optimizirati i integrirati poslovni procesi što će utjecati na postizanje boljih poslovnih rezultata u smislu smanjenja troškova proizvodnje prehrambenih proizvoda, smanjenja troškova konstruiranja i proizvodnje opreme i strojeva te povećanje prihoda od prodaje proizvoda.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

R-1 Nadograđeni ERP sustav s novim modulom Pekara-slastičarna, omogućena bolja kontrola i povezanost poslovnih procesa, bolje upravljanje resursima tvrtke

R-2 Implementirani novi 3D CAD/CAM softveri

R-3 Do (m+2) godine zaposleno 12 novih radnika, uz očuvanje 75 postojećih radnih mjesta

R-4 DO (m+2) godine ostvareno povećanje prihoda od prodaje za 23%

R-5 Educirani zaposlenici za rad u novim softverskim programima

R-6 Ciljne skupine i javnost informirani o tijeku i rezultatima projekta

R-Z Uspješno proveden projekit

Ukupna vrijednost projekta: 547.098,99 kn

EU sufinanciranje projekta: 288.378,47 kn

Razdoblje provedbe projekta:  20. prosinca 2018. do 20.lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:  Mladen Roce, +385 52 300 279

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke IZO d.o.o.

U postupku javne nabave „Nabava i implementacija softvera te edukacija zaposlenika“, evidencijski broj nabave „IKT-9-9.1./9.2“ ne postoje gospodarski subjekti s kojima  tvrtka IZO d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (između naručitelja i gospodarskog subjekta koji je ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelj“).

„Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

logo_eu_amus_VEci